Informació per al PDI

Què he de fer en entrar a l’aula?

 • Abans d’entrar-hi, rentau-vos les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic (n’hi haurà a l’entrada de cada aula)
 • Feu net amb líquid desinfectant el teclat i el ratolí de l'ordinador fix de l'aula
 • Manteniu, si és possible, la porta i les finestres de l’aula obertes mentre feu classe
 • Si no podeu mantenir les finestres de l’aula obertes durant tota la sessió, es recomana, com a norma general, tenir-les-hi durant cinc minuts, dues vegades durant una hora de classe, i deixar-les obertes entre sessió i sessió.
 • Supervisau la distribució dels estudiants a l’aula perquè mantinguin la distància de seguretat interpersonal i indicau-los que és obligatori que duguin la màscara posada de manera correcta
 • Indicau als alumnes que han d’escanar el codi QR del lloc on estiguin asseguts, en començar cada sessió (un mateix codi QR pot ser llegit per més d'un alumne i cadascú ha de llegir el que tingui més a prop d'on estigui assegut). En cas que l'aula no tingui codis QR, feu una relació, per a cada sessió, dels alumnes assistents. Heu d’indicar-ne el dia de la sessió, l’hora, l’edifici, i el nom i els cognoms.
 • Manteniu la separació de 2 metres, com a mínim, respecte dels estudiants mentre feu classe.
 • Dins l’aula i als espais interiors, es pot beure aigua quan sigui necessari. Només es podrà menjar fora dels edificis.
 • Minimitzau al màxim els desplaçaments dins l’aula.

 

Què he de fer en cas de tenir símptomes de la COVID-19?

Si començau a notar-ne símptomes al centre de treball, heu d'anar a la sala d’aïllament més propera i avisar la Unitat Mèdica.

On és la sala d’aïllament?
 • Edifici Anselm Turmeda: espai de la zona d'estudi situada a l'entresòl de l'ala nord.
 • Edifici Arxiduc Lluís Salvador: antiga infermeria
 • Edifici Sa Riera: aula 305
 • Seu Universitària de Menorca: despatx de Direcció
 • Seu Universitària d'Eivissa i Formentera: magatzem

Què he de fer en cas de ser positiu de la Covid-19 o ser contacte estret amb un afectat?

Si sou positiu de la COVID-19 o sou contacte estret amb un afectat, quedau a ca vostra i comunicau-ho a la Unitat Mèdica (971 17 34 61, de 8 a 17.30 hores).

Què he de fer si un alumne en té símptomes durant la meva classe?

Si un alumne us comunica, durant una classe, que comença a notar-ne símptomes, activau el protocol que trobareu aquí.