Informació per al PDI

banner pdiConsulta les mesures de presencialitat adaptada per al curs 2021-22.

Gestió sanitària dels casos de COVID-19 del PDI

D'acord amb la normativa actual del Ministeri de Sanitat en matèria de vigilància i control de la COVID-19, que té en compte l’elevada cobertura de vaccinació actual, el context epidemiològic i la disminució de la gravetat de la malaltia, no es recomana quarantena obligatòria.

Seguint aquestes indicacions, els treballadors de la Universitat que tinguin símptomes respiratoris lleus (tossina, mal de coll o rinorrea, amb febre o sense) compatibles amb la COVID-19 i/o que tinguin un diagnòstic positiu per COVID-19 poden venir a treballar, però extremant les mesures preventives.

Les mesures preventives recomanades durant els deu dies posteriors a l'inici dels símptomes (o del resultat positiu) consisteixen a reduir tant com sigui possible les interaccions socials fent servir de manera constant la màscara i mantenint una higiene adequada de les mans. Especialment, cal evitar el contacte amb persones vulnerables.

No obstant això, en cas que manifestin simptomatologia de gravetat, mala evolució (dispnea, febre que superi els 38ºC durant més de tres dies, etc.) o que pertanyin a un grup considerat de vulnerabilitat (60 anys o més, immunodeprimits per causa intrínseca o extrínseca, i dones embarassades) han de contactar amb la Unitat Mèdica (971 17 34 61 o unitatmedica@uib.es) de la Universitat, i els indicaran el procediment que han de seguir.