Mesures davant la supressió de l'obligatorietat d'emprar màscares contra la COVID-19 en espais interiors

En relació amb el Reial decret 286/2022, aprovat pel Consell de Ministres el 19 d’abril i pel qual se suprimeix l’obligatorietat d’emprar màscares contra la COVID-19 a la major part d’espais interiors (excepte en centres sanitaris, centres sociosanitaris i transports), el Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb el criteri tècnic del Servei de Prevenció i el dictamen de la Comissió Sectorial CRUE-Sostenibilitat, estableix que:

Per als alumnes: deixa de ser obligatori emprar màscara en espais interiors. No obstant això, amb l’objectiu de garantir la salut dels membres de la comunitat universitària i sobretot dels més vulnerables, es recomana que, almenys fins al final del curs acadèmic 2021-22, es continuï emprant màscara en espais interiors quan hi hagi un contacte prolongat a una distància inferior a 1,5 metres, és a dir, especialment a les aules, laboratoris i sales de reunions. Els alumnes que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19 han d’utilitzar una màscara, preferiblement FFP2, mentre durin els símptomes.

Per als treballadors: deixa de ser obligatori emprar màscara en espais interiors. No obstant això, amb l’objectiu de garantir la salut dels membres de la comunitat universitària i sobretot dels més vulnerables, es recomana que, almenys fins al final del curs acadèmic 2021-22, es continuï emprant màscara en espais interiors quan hi hagi un contacte prolongat a una distància inferior a 1,5 metres, és a dir, especialment a les aules, laboratoris i sales de reunions. 

Els treballadors que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de fer servir màscara, preferiblement FFP2, mentre durin els símptomes. Els treballadors vulnerables (més grans de 60 anys, immunodeprimits i embarassades) poden sol·licitar màscares FFP2 al Servei de Prevenció.

Es recorda la necessitat de mantenir la ventilació creuada dels espais interiors i una higiene de mans adequada en tot moment. 

Per qualsevol dubte, podeu fer les consultes que escaiguin a l’adreça electrònica del delegat del Rector d’Universitat Saludable i Campus (delegat.rector@uib.es).

Data de l'esdeveniment: 21/04/2022

Data de publicació: 21/04/2022