Consultes dels alumnes

Capcelera

El coronavirus ha canviat el format de les classes i la teva relació amb els professors i la Universitat. Aquí trobaràs les novetats per al curs 2021-22:

Nova sol·licitud disponible a la UIBdigital

Els estudiants que presentin una prova diagnòstica positiva per COVID-19 i que pertanyin a un grup considerat de vulnerabilitat (60 anys o més, immunodeprimits per causa intrínseca o extrínseca, i dones embarassades) o presentin simptomatologia greu que hagi requerit ingrés hospitalari tenen disponible la sol·licitud de comunicació de diagnòstic positiu per COVID-19 a UIBdigital.
 
També hauran d’emplenar la sol·licitud de comunicació de diagnòstic positiu per COVID-19 els estudiants que presentin una prova diagnòstica positiva per COVID-19 i facin pràctiques externes a centres sanitaris assistencials, centres sociosanitaris i altres centres amb persones institucionalitzades.
 
Important: s’ha d’adjuntar el document o certificat mèdic corresponent a la prova diagnòstica i el document mèdic que acrediti alguna de les condicions de vulnerabilitat esmentades. Els estudiants de més de 60 anys és suficient que presentin una prova diagnòstica positiva per COVID-19 (procedent d’un centre de salut de l’IB-Salut).

Estudiants amb símptomes respiratoris lleus compatibles amb la COVID-19

Si no pertanyeu a cap grup considerat de vulnerabilitat, en cas d’inici sobtat de símptomes respiratoris lleus (tossina, mal de coll o rinorrea, amb febre o sense), no cal que empleneu cap sol·licitud a UIBdigital ni que feu quarantena. En tot cas, sí que heu de fer el següent durant els deu dies posteriors a l’inici de tenir símptomes:
  • Reduïu tant com pugueu les interaccions socials.
  • Duis sempre posada la màscara per interactuar amb altres persones.
  • Evitau el contacte amb persones vulnerables.

Estudiants que pertanyin a un grup de vulnerabilitat

Podeu informar-ne la UIB a través de l’adreça electrònica unitatmedica@uib.es.
 
Qui pot fer aquest comunicació?
  • Més grans de 60 anys
  • Dones embarassades
  • Persones immunodeprimides per causa intrínseca o extrínseca
En els dos darrers casos, s’ha d’acreditar la situació mitjançant un informe mèdic.