Botar al contingut
Escolta

Consultes dels alumnes

Capcelera

El coronavirus ha canviat el format de les classes i la teva relació amb els professors i la Universitat. Aquí tens les respostes a les preguntes més freqüents:

Notificació de positiu o quarentena per alumnes

Si ets alumne i has de complir un període de quarantena o confinament, o has donat positiu per COVID-19, no pots venir a les instal·lacions de la UIB i n’has d’informar a través d’UIBdigital, on trobaràs la sol·licitud corresponent. És important que ho comuniquis immediatament per poder adaptar les classes a aquesta situació.

 

Què he de saber per a anar a la UIB?

Abans d’anar a la universitat:
 • Evita desplaçaments innecessaris
 • No vagis a classe si tens símptomes de COVID-19
 • Consulta l’edifici, aula i horari de les classes
 • Si ets positiu de COVID-19, tens contacte estret amb un afectat, estàs confinat o fas quarantena:
  Queda a ca teva
  Comunica-ho a través d’UIBdigital, on trobaràs la sol·licitud corresponent
 • Descarrega’t i dona’t d’alta a l’aplicació RADAR COVID
Som a la UIB:
 • Duu la màscara posada
 • Renta’t les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic
 • Mantén la distància de seguretat
 • No t’entretinguis pels passadissos. Ves directament a l’aula que et toqui o a fora de l’edifici
 • Escana el codi QR del lloc on estiguis assegut a l’inici de cada sessió
 • Si et trobes malament quan siguis la UIB, fes-ho saber al teu professor, el qual activarà el protocol

Com puc saber els horaris i si les classes seran en línia o presencials?

D’acord amb el Pla d’actuació per a la presencialitat adaptada, durant el primer semestre del curs 2020-21, les classes es combinaran en format en línia i presencials. Consulta els horaris i la modalitat de cada assignatura. Consulta el document amb les instruccions o el vídeo tutorial.

Vídeo tutorial horaris i classes

Documents relacionats

Tinc problemes amb la matrícula, què hi puc fer?

 Per facilitar-vos el procés de matrícula, tant al Portal de l’estudiant>Acadèmic com a la pàgina de matrícula, teniu disponible tota la informació que necessitau. A més, durant el procés de matrícula, hi haurà un equip de suport que atendrà els dubtes i consultes que els plantegeu.

Recordau que, si heu de fer algun tràmit presencial als serveis administratius, heu de demanar hora a <https://citaprevia.uib.es/>.

Per a qualsevol dubte, podeu escriure a <alumnes@uib.cat> o telefonar al 971 10 10 70 i indicar el centre en el qual s’ofereixen els vostres estudis.

Us informam que enguany hem fet canvis en l'eina de gestió acadèmica i ara tenim un nou entorn de matrícula. Per aquest motiu, alguns tràmits ja no els fareu per UIBdigital i passareu a l'entorn Acadèmic; en canvi, d'altres continuaran algun temps a UIBdigital.

Teniu disponible al menú del Portal de l’estudiant el nou entorn Acadèmic, mitjançant el qual fareu tots els tràmits relacionats amb la matrícula (alta, consulta, modificació, gestió de pagaments, assignació de grups), la consulta de l’expedient i de l’horari.

Els principals canvis que suposa aquest nou entorn de matrícula són que els horaris no apareixen a l'hora de triar les assignatures (per tant, us recomanam que els consulteu abans a la web) i que heu de triar el grup després d’haver formalitzat la matrícula.

Els exàmens seran en línia o presencials?

Els exàmens es programaran, en general, de manera presencial. En qualsevol cas, els professors podran optar per fer exàmens en línia. Consultau-ho amb el professor de cada assignatura.

Què passa amb les assignatures pràctiques?

Les assignatures de pràctiques de laboratori i clíniques i les que es desenvolupin en aules d'informàtica, aules de música, aules de plàstica o espais per a educació física es programaran de manera presencial. Els centres podran desenvolupar protocols per a les pràctiques.

Si estau considerat com a població de risc i ho teniu acreditat, contactau amb el cap d’estudis de la vostra titulació.

Estan permeses les sortides de camp?

Les sortides de camp i visites a museus, empreses, etc., es podran desenvolupar tot mantenint les mesures de seguretat adients i en funció de l’evolució de la pandèmia.

 

Es mantenen les tutories?

Es mantindran les tutories, i se’n prioritzarà el format en línia, d’acord amb el que estableix l’article 25 del Reglament acadèmic.

 

Es faran pràctiques en empreses?

Les pràctiques curriculars i extracurriculars es programaran seguint el procediment actual: el conveni entre l’empresa i la Universitat i l’annex que inclou el pla formatiu de l’estudiant. Si les condicions sanitàries ho requereixen, l’empresa, a més, haurà de signar un document segons el qual garanteix que compleix totes les mesures sanitàries vigents en el moment de fer les pràctiques. En cas de tancament total o parcial d’algun centre de pràctiques, els alumnes s’hauran d’adaptar als plans de contingència que aquests habilitin.

Què passa si he de fer el TFG o TFM?

Els estudiants de TFG i TFM que necessitin treballar als laboratoris ho podran fer mantenint les mesures de distància interpersonal o les mesures d’higiene determinades per les autoritats sanitàries. Les defenses orals de TFG i TFM es podran fer de manera presencial, si les condicions sanitàries ho permeten.

Què passa si no tinc ordinador o connexió a internet per seguir les classes en línia?

Amb l’objectiu que no sigui un obstacle per poder continuar el curs amb les màximes garanties i rigor acadèmic possible, la UIB oferirà un servei de préstec d'ordinadors portàtils, càmeres i targetes SIM amb dades de connexió. El préstec és per a aquells estudiants que, a causa de les circumstàncies socioeconòmiques, estiguin en desigualtat d’accés a recursos tecnològics.

La gestió del préstec correspondrà al Servei de Biblioteca i Documentació i començarà amb una sol·licitud a través d’UIBdigital, en la qual el demandant indicarà les seves necessitats (ordinador portàtil, càmera o targetes SIM amb dades de connexió) i exposarà, documentalment, el motiu de la seva petició. El sistema ja serà operatiu els pròxims dies.

Què passa si tinc necessitats educatives específiques de suport?

El pas de l’activitat docent presencial al format en línia pot suposar algun entrebanc afegit per als estudiants amb necessitats educatives específiques de suport. Contactau amb l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitat Especials.

L’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitat Especials, per assegurar el dret fonamental d’igualtat efectiva d’oportunitats, determinarà les mesures que cal considerar per minimitzar els efectes derivats de la docència i avaluació a distància.

Puc demanar una beca o ajuda per a matrícula i altres despeses?

Estan previstos diferents tipus d’ajuts al pagament de matrícula:

 1. Mesures transitòries i excepcionals per a l’any acadèmic 2020-21 referides al pagament de la matrícula. D’acord amb la Resolució 13505 del Vicerectorat de Docència del dia 21 d'abril de 2020, per la qual es fa pública la instrucció sobre mesures addicionals d'àmbit docent i acadèmic motivades per l'excepcionalitat de l'estat d'alarma, la UIB va adoptar tot un conjunt de mesures addicionals transitòries i excepcionals per a l’any acadèmic 2020-21 referides al pagament de la matrícula, que es poden consultar a: https://seu.uib.cat/fou/acord/13505/
 2. Convocatòria extraordinària d'ajuts de pagament de matrícula per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals i amb la condició de refugiat o sol·licitant d'asil. Durant el primer trimestre de l’any acadèmic 2020-21, i de manera extraordinària derivada de les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària, el Vicerectorat d’Estudiants farà una convocatòria anticipada d'ajuts de pagament de matrícula per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals i amb la condició de refugiat o sol·licitant d'asil.
 3. Convocatòria permanent d'ajuts socials als estudiants de la UIB que per causes sobrevingudes es trobin en dificultats econòmiques temporals per continuar estudis oficials. La Universitat Solidària Illes Balears continuarà oferint ajuts a estudiants que es trobin en una situació de dificultat econòmica sobrevinguda per una desestructuració econòmica, social o familiar de l'entorn que els suposi un impediment per continuar la formació acadèmica oficial. Mes informació a: https://usib.uib.cat/.

Hi ha programes de mobilitat el curs 2020-21?

Els programes de mobilitat del curs 2020-21 estan suspesos durant el primer semestre del curs, i les places ja estan adjudicades per al segon semestre.

No obstant això, al llarg dels propers mesos es publicaran les convocatòries per sol·licitar una plaça de mobilitat per al curs 2021-22. En trobareu tota la informació a la pàgina web del Servei de Relacions Internacionals.

Puc anar a la UIB en qualsevol moment?

 • No. En cas que tingueu símptomes compatibles amb la COVID-19, feu aïllament domiciliari o quarantena, heu de quedar a ca vostra. 
 • Cal que els estudiants i el personal de la Universitat de les Illes Balears vigilin el seu estat de salut i es mesurin la temperatura corporal abans d’anar a les instal·lacions de la UIB. En cas de marcar febre igual o superior a 37,5 ºC, no s’hi podran desplaçar.
 • Evitau desplaçaments innecessaris.

Quines pautes he de seguir en les instal·lacions de la UIB?

 • Hi és obligatori que tant els estudiants com el PDI duguin la màscara posada correctament. 
 • Cal rentar-se les mans amb aigua i sabó, de manera freqüent i meticulosa. A les instal·lacions, també trobareu dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Respectau la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres. En els espais d’ús comú de la Universitat de les Illes Balears, cal tenir cura que la circulació pels accessos i sortides dels edificis i de les aules es faci de manera ordenada.
 • L'ocupació màxima dels lavabos serà d'una persona per a espais de fins a 4 metres quadrats, excepte els casos que requereixin assistència, en els quals també se’n permet la utilització a l'acompanyant. Per a lavabos de més de 4 metres quadrats que tinguin més d'una cabina o urinari, l'ocupació màxima serà del 50% del nombre de cabines i urinaris que tingui l'estança. Durant l’ús, les persones han de mantenir una distància de 2 metres entre si.
 • Tot el material d’oficina (bolígraf, tisores, grapadores...), així com ordinadors, han de ser personals.
 • L’ús dels ascensors es limitarà al mínim imprescindible i s'empraran preferentment les escales. Quan siguin necessaris, la seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte en els casos de persones que requereixin assistència, en els quals també se’n permetrà la utilització a l’acompanyant. Hi és obligatori dur la màscara posada correctament.

Mesures de protecció als edificis i instal·lacions de la UIB

 

Crec que som població de risc. Què he de fer?

Si creieu que teniu una situació de població de risc per la COVID-19, podeu presentar una sol·licitud, adjuntant-hi tota la informació mèdica adient, perquè us puguin aplicar un itinerari d'avaluació diferenciat. En aquest cas, la sol·licitud l’hem d'emplenar a UIBdigital > Gestions i serveis > Sol·licituds > Disponible.

Els professors han dissenyat un itinerari no presencial aplicable als estudiants que acreditin, amb l’informe mèdic pertinent, que són població de risc causada per la pandèmia de COVID-19. D’acord amb l’article 29.14 del Reglament acadèmic, els itineraris d’avaluació diferenciats es poden especificar a les guies docents o en un contracte d’aprenentatge que signaran el professor responsable del grup d’assignatura i l’estudiant a l’inici de l’activitat acadèmica de l’assignatura.

Què passa si don positiu?

Si teniu un diagnòstic positiu de COVID-19, no heu d’acudir a les instal·lacions de la UIB i heu de comunicar-ho a través de UIBdigital, on trobareu la sol·licitud corresponent.

Als alumnes que donin positiu, se’ls hi podrà aplicar un itinerari alternatiu si estan a casa seva i la seva situació sanitària ho permet. En cas contrari, si es troben ingressats o la seva situació sanitària no permet un seguiment en línia de les classes, s’abordarà cada cas de manera individual com es fa amb els alumnes que pateixen qualsevol altra malaltia.

Aquest cas serà tractat com una situació que impedeix la presencialitat i, possiblement, el seguiment de les sessions programades. Si durant aquest període està prevista una prova d’avaluació, d’acord amb l’article 34 del Reglament acadèmic, els estudiants afectats tenen dret a una alternativa d’avaluació.

Què passa si tinc símptomes de COVID-19?

L’estudiant que presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 no ha d’acudir a les instal·lacions de la Universitat. Ha de telefonar al telèfon habilitat per la Consellaria de Salut i Consum 900 100 971, o, en cas de gravetat, al 061 o al centre de salut. En cas que doni positiu, cal que ho comuniqui a través de UIBdigital, on trobarà la sol·licitud corresponent.

 

Què passa si tinc símptomes de COVID-19 mentre som a la UIB?

Si començau a notar símptomes mentre sou a les instal·lacions de la UIB, ho heu de comunicar al professor, que us acompanyarà, mantenint la distància de seguretat, a la sala d’aïllament i n’avisarà la consergeria de l’edifici. Contactaran amb la Unitat Mèdica i, en cas que no us puguin fer l’atenció sanitària del centre, contactaran amb el telèfon habilitat per la Consellaria de Salut i Consum 900 100 971, o, en cas de gravetat, abm el 061 o el centre de salut, per informar-los del vostre cas. El personal de consergeria informarà el responsable COVID de l’edifici. Haureu d’avisar els parents o persones afins perquè us vinguin a cercar, i no podreu reprendre l’activitat presencial fins que la vostra situació mèdica hagi estat valorada per un professional sanitari.

Què passa si faig quarantena o confinament i no puc anar a classe?

En cas que hàgiu de complir un període de quarantena o confinament, no podeu anar a les instal·lacions de la UIB i n’heu d’informar a través d’UIBdigital, on trobareu la sol·licitud corresponent. És important que ho comuniqueu immediatament per poder adaptar les classes a aquesta situació.

En general, es podran adoptar les mesures següents:

 • Les sessions presencials seran substituïdes per activitats formatives en línia o tutories de reforç no presencial.
 • El lliurament de treballs es podrà continuar amb normalitat a través d’Aula digital.
 • Els estudiants s’incorporaran a les pràctiques una vegada que hagi acabat el període de confinament o quarantena. En cas que no sigui possible, els centres, en coordinació amb el responsable de l’assignatura, podran reprogramar les sessions presencials no realitzades o bé substituir-les per activitats no presencials.
 • Si durant el període de confinament o quarantena està previst fer una prova escrita o oral, es donarà una alternativa d’avaluació, d’acord amb l’article 34 del Reglament acadèmic.
 • Els treballs de fi de grau (TFG) i els treballs de fi de màster (TFM) continuaran el procés de realització/tutorització en línia, si és possible. Els TFG i TFM que impliquin la presencialitat a les instal·lacions de la UIB es reprendran en el moment en què es doni per finalitzat el període de confinament o quarantena.
 • Les pràctiques externes curriculars i no curriculars dels estudiants confinats o en quarantena seran ajornades fins a la finalització del període de confinament. En funció del moment d’inici del període de confinament o quarantena i de la seva durada, els centres podran adoptar qualsevol de les alternatives indicades al Pla de contingència.
 • Els alumnes col·laboradors s’incorporaran a les tasques pròpies de la seva plaça una vegada hagi acabat el període de confinament o quarantena. En cas que no sigui possible, el tutor responsable podrà reprogramar les tasques presencials no realitzades o bé substituir-les per activitats no presencials.

No em puc llevar la màscara mai?

Dur la màscara posada és obligatori a tots els espais exteriors i interiors, tant els destinats a usos específics com els de trànsit i distribució.

En general, la recomanació del paràgraf anterior no serà aplicable en els casos següents:

a)    Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui agreujar amb l’ús de la màscara.

b)    Persones a qui l’ús de màscara resulti contraindicat per motius de salut justificats.

c)    Persones que presentin alteracions de conducta que en facin inviable l’ús.

d)    Desenvolupament d’activitats en les quals, per la seva naturalesa, resulti incompatible dur la màscara posada.

Si no duc màscara sanitària, qualcú me’n donarà?

En general, dur la màscara posada és obligatori i tots els alumnes han de fer-ho. En algun cas excepcional, a la recepció de l’edifici on cursi els seus estudis, donaran una màscara a l’alumne.

Els professors hauran de dur sempre la màscara posada?

La màscara també és obligatòria per als professors i el personal d’administració i serveis de la Universitat.

 

Hi haurà gel hidroalcohòlic per tot?

A l’entrada de les aules, s’hi han instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic; també als laboratoris, oficines, sales d’estudi, biblioteques i aules especials. A tots els lavabos hi haurà dispensadors de sabó i paper disponible per eixugar-se les mans.

 

Estaran obertes les biblioteques? Com funcionaran?

Les biblioteques estaran obertes en torns de matí i horabaixa. Tancaran una hora al migdia per fer-hi net i desinfectar-les. Sempre s’hi aplicaran les mesures de seguretat adequades de distància entre llocs de lectura, circulació i accés a la col·lecció. Els llocs de lectura seran adjudicats de manera individual a cada usuari. El funcionament de les biblioteques es regirà per un protocol específic que es mantindrà actualitzat a la url: https://biblioteca.uib.cat/protocol_acces

 

Estaran obertes les sales d’estudi?

Les sales d’estudi estaran obertes en funció de l’evolució sanitària.

 

Estan oberts els bars i cafeteries del campus i les seus?

Les activitats dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats, els establiments d'hoteleria i restauració i les instal·lacions esportives es regularan segons la legislació vigent.

Estan obertes les instal·lacions esportives?

Sí, les intal·lacions esportives del campus estan obertes. Durant l’any 2020, a causa de la pandèmia, les instal·lacions esportives han implementat moltes mesures en benefici de la salut dels usuaris.

S’inclou la limitació d’afluència de gent als espais, la delimitació d’espais per a ús individual, la implantació d’un sistema de reserva prèvia per a les activitats dirigides —a través de l’aplicació mòbil de CampusEsport, disponible per a iOS i Android—, la instal·lació de senyalística especial i elements de desinfecció, així com l’augment del personal i la neteja.

CampusEsport recorda que és imprescindible que tothom dugui posada la màscara en totes les zones comunes de les instal·lacions esportives.

Més informació a: <https://www.campusesport.com>

Es podran fer reunions a la delegació d’alumnes?

L'accés a les delegacions d'alumnes estarà gestionat per la Comissió Permanent del Consell d'Estudiants, amb l'objectiu principal d'evitar-hi la coincidència de diverses persones al mateix temps. Per disposar d'un horari a les delegacions d'alumnes, s'haurà de demanar prèviament per escrit al secretari del Consell d'Estudiants quan la Comissió Permanent faci pública la convocatòria d'horaris. Els horaris que no siguin ocupats seran de lliure disposició per a tots els usuaris que tinguin reserva.

Hi ha un protocol de neteja de les instal·lacions?

La UIB disposa d'un protocol de neteja, desinfecció i ventilació.

Documents relacionats

Què passa si hi torna a haver un confinament?

 Què passa si hi torna a haver un confinament?

El Pla de contingència de la UIB presenta dos escenaris. En funció de la situació i de les recomanacions sanitàries vigents, el Rector i el Consell de Direcció de la UIB poden prendre, segons l’evolució de la COVID-19, la decisió d’aplicar algun dels escenaris que es presenten a continuació.

Escenari 1. Tancament de totes les instal·lacions universitàries > Docència en línia

Escenari 2. Tancament d’un edifici de la UIB > Docència en línia de les titulacions afectades

Consultau el Pla de contingència en aquest enllaç.

 
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB