Proves d'avaluació

Quan és el període d’avaluació?

El període d’avaluació es desenvoluparà del 17 al 29 de gener, i de l'11 al 18 de febrer, en període extraordinari.

Com seran els exàmens?

Els exàmens seran en general i preferentment, de manera presencial.

Què passa si estic afectat per la COVID-19 durant el període d‘avaluació?

Si sou un alumne afectat per la COVID-19 durant el període d’avaluació, heu de comunicar-ho a través d'UIBdigital. En aquesta infografia podeu veure els tipus d’avaluació que es preveuen per a aquests casos (si no podeu veure bé la infografia, clicau damunt i s'obrirà en format de .PDF).

examens 

La UIB ha establert un mecanisme per garantir que els estudiants afectats per la COVID-19 que no puguin examinar-se en el període normal ho puguin fer en l’extraordinari. Si suspenen, tindran una altra oportunitat; el professor fixarà el dia. Si l’estudiant no pot presentar-se en el període extraordinari per causa de la COVID-19, la prova s'ajornarà a un altre dia que establirà el professor. En tot cas, la UIB garantirà dues oportunitats d'avaluació a tot l'alumnat.

En quins casos he de notificar que estic afectat per la COVID-19?

En aquests tres casos, cal emplenar la sol·licitud corresponent:

  • Comunicació de positiu per la COVID-19
  • Comunicació d’haver estat contacte estret d’una persona amb diagnòstic positiu de la COVID-19 i no tenir la pauta completa de vaccinació
  • Comunicació per simptomatologia compatible amb la COVID-19

Es pot notificar a través de l'enllaç <UIBdigital> .

En quins casos puc venir al campus? 

Els contactes estrets que no tenen símptomes i tenen la pauta completa de vaccinació (si ha passat el temps indicat per aconseguir la immunitat del vaccí) i les persones que hagin passat la COVID-19 els darrers 180 dies (sis mesos) no han de presentar cap sol·licitud a UIBdigital i poden acudir a la UIB.

També poden anar-hi si no tenen símptomes ni diagnòstic per COVID-19.

Han de dur sempre posada una màscara, preferentment del tipus FFP2.

Com ho puc notificar?

Si estau afectat, a l'enllaç següent trobareu les instruccions per notificar-ho:

Notificació de simptomatologia compatible, positiu o quarantena per a alumnes

Quines recomanacions he de seguir per fer les proves d’avaluació presencialment?

Si veniu al campus per assistir a les proves d’avaluació, aquí tens una sèrie de recomanacions per fer-ho de manera segura:  

  • Els professors informaran amb antelació els alumnes sobre l’edifici, aula, el dia i hora de la prova d’avaluació presencial.
  • Tothom ha de dur posada la màscara en tot moment (tal com estableix la legislació vigent RD 30/2021, de 23 de desembre), tant dins els edificis com a fora. La recomanació és dur les del tipus FFP2.
  • S'ha d'entrar als edificis i a les aules de manera ordenada, sense acumulació i mantenint la distància de seguretat sanitària interpersonal respecte dels companys i professors. Cal sortir dels edificis i de les aules de la mateixa manera. En cap cas, ningú no pot quedar a esperar dins els edificis.
  • Abans d’entrar a les aules i en sortir-ne, cal posar-se gel hidroalcohòlic a les mans.
  • Si sorgeix cap dubte durant la prova d’avaluació, s'ha de fer la consulta en veu alta i sense moure's del lloc assignat.
  • Si es comencen a notar símptomes compatibles amb la COVID-19 durant la prova d’avaluació presencial, cal comunicar-ho al professor per activar el protocol corresponent.