Escoltar

Resolució del Rector per la qual es reprèn o es reinicia el còmput de terminis

El Rector de la Universitat de les Illes Balears ha dictat una resolució per la qual es reprèn o es reinicia el còmput dels terminis per a la tramitació dels procediments de la Universitat a partir de l’1 de juny de 2020.

Una vegada superada la fase més aguda d'expansió de la pandèmia i iniciada la recuperació progressiva de la normalitat en el funcionament de les administracions públiques, sempre en el marc del Pla per a la transició cap a una nova normalitat aprovat pel Govern, és necessari recuperar el funcionament normal dels procediments administratius.

Així, la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de la Universitat, aprovades per la Resolució del Rectorat 13459/2020, de 15 de març, i mantingudes mitjançant la Resolució del Rectorat 13524/2020, de 15 de maig, deixaran de tenir efectes a partir de l'1 de juny de 2020, i des d'aquest mateix dia es reprendrà o es reiniciarà el còmput dels terminis suspesos.

Documents relacionats

Data de publicació: 04/06/2020