Escoltar

La Universitat Oberta per a Majors (UOM) s'adapta a una nova situació

La Universitat Oberta per a Majors (UOM) de la UIB és un programa destinat a persones de més de cinquanta anys motivades per a l’aprenentatge, atès que aquest és un procés que podem dur a terme al llarg de tota la vida. Més de 2.400 alumnes participen en els diferents programes desenvolupats a les quatre illes.

L’arribada de la pandèmia per COVID-19 (coronavirus) agafa els alumnes i el professorat de la UOM en plena tasca docent o a punt d’iniciar els programes propis del període de primavera (com són els anomenats La UOM arreu de Mallorca, Menorca i Eivissa). El confinament i les mesures de prevenció dels contagis ens obliguen a cancel·lar tota l’activitat presencial i, en el cas dels títols propis de la UOM que s’imparteixen al campus de la carretera de Valldemossa, es passa a una modalitat no presencial.

El canvi d’una metodologia docent no és mai fàcil, i més considerant el fet que en els programes universitaris per a majors l’assistència física a les aules va més enllà de la interacció alumne-docent i del procés d’aprenentatge: la UOM és punt de trobada d’un important grup de població on s’estableixen nous lligams d’afecte i d’amistat, de manera que adquireix una dimensió social junt amb la formativa.

En aquesta nova etapa de no presencialitat, les habilitats digitals adquireixen major rellevància no sols per al seguiment de les diferents assignatures sinó també en el procés de socialització. L’alumnat pot seguir el contingut de les diferents matèries a través d’Aula digital de la UIB.

De manera gradual, durant aquestes setmanes un percentatge important de l’alumnat de la UOM es va avesant a l’entorn Moodle que ofereix Campus Digital. No és una tasca difícil, encara que necessita una mica d’insistència i una bona dosi de paciència. En aquests moments, quasi un 60 per cent de l’alumnat (62 de 112 matriculats) del Diploma Sènior segueix la docència a través d’aquesta plataforma, mentre que les diferents assignatures dels diplomes d’especialització en Patrimoni de Mallorca II i en Ciència, Tecnologia i Societat al Segle XXI són seguides per un 33 per cent dels matriculats (69 de 207 alumnes).

Aquesta activitat docent no presencial s’ha vist àmpliament reforçada pel fet d’emprar eines de videosessió, amb les quals els professors poden impartir en temps real els seus continguts, alhora que l’alumnat té un punt de trobada, encara que no de forma física. Aquesta eina també s’empra per tenir reunions periòdiques entre l’equip de la UOM i l’alumnat dels diferents títols propis, amb la finalitat de poder explicar en cada moment les diferents estratègies que se segueixen, així com poder donar solució als dubtes plantejats.

Entrats en les diferents fases del procés de desconfinament, és el moment de poder reactivar aquells programes de la UOM que quedaren ajornats. Passat l’estiu, ens podrem retrobar amb els alumnes de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca. Però, a pesar d’això, algunes coses hauran d’adaptar-se a uns nous temps, una nova etapa en què l’ensenyament no presencial i l’adquisició d’habilitats com la d’aprendre a manejar noves tecnologies (ordinadors, tauletes, mòbils...), així com les nomenades TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), aniran guanyant rellevància.

A la UOM ja fa temps que ens estàvem preparant per a aquesta nova realitat. De manera pionera, a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera ja fa anys que s’ofereixen cursos monogràfics sobre diferents utilitats TIC, els quals durant aquesta primavera es posaven en marxa a la Seu de Menorca. I per al conjunt de les Illes, aquest any hem iniciat el programa La UOM en Línia, on oferim docència ja dissenyada inicialment en format no presencial i al qual s’han matriculat alumnes de Mallorca, Menorca i Eivissa. Aquest curs, i dins aquest programa, s’ha impartit l’assignatura Nutrició i Salut, amb nou alumnes de Mallorca, tres de Menorca i un d'Eivissa. Actualment s’imparteix l’assignatura Pedres Mil·lenàries: Prehistòria i Arqueologia de les Illes Balears, amb setze alumnes de Mallorca, quatre de Menorca i dos d’Eivissa.

Com una manera d’avançar en aquest punt, ja fa setmanes que des de la web de la UOM s’inicià una activitat anomenada Les Píndoles Virtuals de la UOM, on cada dilluns i cada dijous es proposen visites virtuals a museus, exposicions, conferències o concerts, per poder seguir d’una manera més lúdica el procés d’aprenentatge alhora que s’agafa pràctica en el maneig d’entorns digitals. En cadascuna de les onze Píndoles Virtuals ja anunciades, hi han participat entre vint i trenta alumnes .

L’oficina de la UOM treballa ja en aquest nou escenari, que de ben segur serà, com a mínim, igual d’engrescador que les diferents activitats programades fins ara. La Universitat de les Illes Balears, que es troba integrada de manera activa en el grup de treball de programes sènior de la Xarxa Vives i en l’Associació Espanyola de Programes per a Majors (AEPUM), participa ja dins aquestes entitats cercant les millors metodologies per poder facilitar el trànsit a una nova era. A la nostra web (uom.uib.cat) i a les xarxes socials com Twitter (@uobertamajors), Facebook (@uobertamajors) o al blog de la UOM (https://uobertamajors.wordpress.com/), anirem anunciant les diferents propostes. 

Data de publicació: 06/05/2020