Escoltar

Instrucció per a la defensa de TFG i TFM amb mitjans telemàtics

La Secretària General de la Universitat de les Illes Balears ha dictat una instrucció sobre el protocol d’actuació per fer les defenses del treball de fi de grau i del treball de fi de màster a la Universitat de les Illes Balears amb la utilització de mitjans telemàtics.

Documents relacionats

Data de publicació: 20/05/2020